Jedna z najwaniejszych spraw na przyjciu weselnym.
Konkursy, zabawy pozwalajce zobaczy umiech na twarzach goci

i sprawiajcych to i niektre chwile zostan zapamitane na dugo.

KARETA
PIERWSZA WERSJA
Zabawa w karet ? organizowana jest zazwyczaj w trakcie oczepin ? do zabawy potrzeba 9 osb, ktre reprezentuj: 4 koa karety, 2 konie, 1 wonice, no i oczywicie Krla (Pan Mody) i Krlow (Pani Moda). Zabawa polega na szybkim reagowaniu na sowa opisujce poszczeglne czci lub osoby z karety (naley wsta i obiec krzeso). Za nie zareagowanie na sowo np. Krl, Pan Mody reprezentujcy Krla musi wypi kieliszek wdki bez popitki. Przy odpowiednio dobranym opowiadaniu zabawa potrafi rozweseli do ez zebranych goci.
Rozsadzenie uczestnikw:
???????-Ko lewy???????????-Ko prawy???
???????????????wonica????????????
??????Koo lewe przednie???????Koo prawe przednie-
???????????-Krl??????-Krlowa????????
??????-Koo lewe tylne?????????Koo prawe tylne?
Na pocztku prowadzcy rozdaje kieliszki, objania zasady i tumaczy kademu kim jest.
Czyta histori, ktra jest poniej. Na dwik odpowiedniego sowa, osoba, ktrej dana funkcja jest przypisana musi wsta i obej dokoa krzeso. Jeli tego nie zrobi ? pije ?karniaka?.
Uwaga!
Kareta = wonica+koa+krl+krlowa
Zaprzg= Kareta = wonica+koa+krl+krlowa+konie
Jest ciekawiej.
Dawno, dawno temu y sobie Krl i Krlowa.
Krl i Krlowa ze swoim Krlem bardzo lubili jedzi swoj karet.
Kareta miaa 4 koa: prawe przednie, lewe tylne, lewe przednie i prawe tylne.
Lewy ko by biay, a prawy ko by czarny.
Pewnego dnia Krlowa rzeka do swego Krla:
Krlu mj, Krlu mj wspaniay, Drogi Krlu, powiedz wonicy eby przygotowa konie i sprawdzi koa, bo na ostatnim spacerze by problem z prawym tylnym koem.
Wonica zaprzg konie i karet.
Sprawdzi prawe tylne koo, rzuci okiem na lewe przednie koo, potem rzek do Krla:
Krlu mj, nasz wspaniay Krlu, najukochaszy Krlu, kareta i konie s gotowe.
Krlowa z Krlem wsiedli do karety i pojechali na pikn k.
W pewnym momencie Krlowa rzeka do Krla:
Usid sobie Krlu, kochany Krlu, mj ty najukochaszy Krlu. Powiedz wonicy by nakarmi oba konie i przygotowa karet na nastpny dzie abymy mogli wybra si jeszcze raz sami.
Krl rzek do Krlowej: Krlowo moja, moja kochana Krlowo, Kocham Ci moja Krlowo i da jej sodkiego causa.

ZABAWA ZOO
Podzia na 2 grupy, pani modej i pana modego, w grupie 2 kobiety i 5 panw siedzcych na krzesach i zwrconych do siebie twarzami oczywicie mowa tu o druynach
Kolejno najpierw facet- tata , kobieta ?mama, facet syn-Witek, facet syn-Jacek, kobieta-crka Zosia i faceci pies Azor i So
Odlego midzy rzdami okoo 1,5 metra a midzy krzesami w druynie okoo 1m.
Zabawa polega na tym, e prowadzcy opowiada histori rodziny wybierjcej si na spacer do zoo i jak wyczyta imi lub status w rodzinie danej osoby to podrywa si ona z krzesa i biegnie rodkiem miedzy krzesami obydwu grup, obiega naokoo swoja grup rodzinna i wskakuje na swoje miejsce. Osoba ktra pierwsza obiega i zaja swoje miejsce ta zdobywa punkty dla Pani Modej bd tez Pana Modego.

A TERAZ HISTORIA DO OPOWIEDZENIA
By pikny soneczny , dzie wic TATAO postanowi zabra DZIECI do zoo, by mogy obejrze SONIA. Poszed wic do MAMY, eby obwieci jej t wiadomo. DZIECI
bardzo si ucieszyy a najbardziej ZOSIA . WITEK powiedzia zabierzemy te AZORA.
AZOR jak to AZOR, ucieszy si jak przystao na psa i radonie zamerda ogonem.
JACEK i WITEK, bardzo chcieli zobaczy SONIA . DZIECI zapiszczay radonie.
RODZICE / czyli mama i tata biegn / przygotowali si do wyjazdu a AZOR biega midzy nogami swoich panw. Pogoda dopisywaa wic ZOSIA postanowia zabra AZORA na spacer jeszcze przed wyjciem do zoo, ale WITEK ubieg ZOSI i AZOR od dawna by ju na spacerze. W kocu pnym popoudniem caa RODZINA zapakowaa si w trabanta i ruszya w kierunku zoo. W zoo sta dumnie SO, rany
Jak wielka trba zakrzykny DZIECI . MAMA uciszaa radosne piski swoich DZIECI .
TATA gowa RODZINY opowiada czym si ywi SO , DZIECI suchay z zainteresowaniem tylko AZOR jak to nasz kochany AZOR merda ogonem zainteresowany bardziej motylem ni SONIEM . ZWIERZTA / tu biegnie SO i pies AZOR / chyba nie przypady sobie do gustu. Po wszystkich piskach i wrzaskach radoci RODZINA pojechaa do domu i tylko SO zosta tam gdzie sta . Taki to by dzie peen wrae dla TATY , MAMY, WITKA, JACKA ,ZOSI i AZORA.
Grupa ktra zdobya wicej punktw dla MODEJ lub MODEGO wywalczya prawo trzymania kasy w domu. / inwencja wasna wskazana moe by cos innego /. Zwycizcy otrzymuj jakie nagrody wczeniej uzgodnione z Par Mod a gocie du porcje miechu humoru i dobrej zabawy.

ZABAWA Z KRZESAMI
Ten konkurs organizowany jest w kilku wersjach, zasada jest jednak jedna: do konkursu staje kilka osb, lub par ktre ustawiaj si wok ustawionych krzese. Krzese jest zawsze o jedno mniej ni osb biorcych udzia w konkursie. Przy kadej przerwie w muzyce "zawodnicy" zajmuj wolne miejsca, osoba, dla ktrej nie starczy miejsc odpada. Ostatni pozostajcy na parkiecie wygrywa. Dla utrudnienia (i dla zabawy) tacz oni z balonem pomidzy czoami, kiedy muzyka si urywa musz doprowadzi do pknicia balonu (uwaga na gow!!!) i dopiero wtedy biegn by usi na krzele, ktre kto wanie przesun na drugi koniec sali. Dla urozmaicenia mona w trakcie grania krzykn "stop", albo "siadamy", wtedy zwykle wszyscy odruchowo rzucaj si na krzesa, a my spokojnie tumaczymy, e siadaj dopiero gdy muzyczka przestaje gra?
W zalenoci od wersji zabawy moe ona si odbywa w rny sposb np.:
- Na krzele naley usi z osob lub fantem, ktry wymieni wodzirej (krawat, kucharka, rajstopy?)
- Przy zabawie z osob towarzyszc miejsce musi zaj Para taczca.


ZABAWA CYGANKA
Zabawa w trakcie biesiady weselnej przy stoach.
Wodzirej przebrany za cygank wdruje miedzy stoami z zestawem wrb ktre polegaj na wykonaniu prostego zadania np. Zapiewaj dla Pastwa Modych.
Polecam kupa miechu a oto przecie chodzi.

PACZKA DLA PASTWA MODYCH
Zabawa integracyjna przy stoach w trakcie biesiady.
W paczce jest ukryty list a do paczki jest doczony odpowiedni tekst, ktry jest czytany w czasie przekazywania paczki nastpnym osobom.
Na koniec Paczka wraca do Pastwa Modych i jest odpiewana (Gorzka Wdka)

WYCIGI NA NARTACH
Zabawa polegajca ne zebraniu dwch druyn Pana Modego i Panny Modej.
W kadej druynie minimum po osiem osb.
Druyny dostaj komplet nart na ktrych bd miay za zadanie si ciga miedzy sob.
Dla utrudnienia na kadym komplecie nart startuj cztery osoby.
Druyny ustawiamy na jednym kocu sali za po drugiej stawiamy dwa krzesa na ktrych bd siedzieli Pastwo Modzi.
Druyna po dotarciu do Pastwa modych wypija po kieliszku i wraca na miejsce startu.
Druyna ktra jako pierwsza oprni butelk wygrywa.
Bardzo dobra zabawa POLECAM

KRASNOLUDEK
Zabawa integracyjna na parkiecie w trakcie tacw.
Goci ustawia si w jedno keczko jeden za drugim wskazane eby w zabawie brao udzia jak najwicej goci.
Niema ogranicze wiekowych wszyscy mog si bawi od lat 7 do 107 tym bardziej wesoo.
W trakcie gdy jest grana piosenka gocie maszeruj jeden za drugim piewajc razem i naladujc wodzireja.
Zapewniam ubaw pierwsza klasa. Wszyscy zadowoleni

KOO RATUNKOWE
Zabawa dla Panw ewentualnie Pa lub dwch druyn.
Stawia si na sali butelk z alkoholem i w odlegoci kilu metrw osoby chtne do zabawy.
Do koa ratunkowego jest przywizany sznurek
Zadanie jest niezwykle proste trzeba jedynie tylko zarzuci koo ratunkowe na butelk i przycign j do siebie.
Ta osoba ktra przycignie wygrywa.

LAMBADA
T zabaw najczciej organizuje si w trakcie wesela, ale mona spotka j w grupie zabaw oczepinowych. Do zabawy dobiera si dowolnie du grup osb pci obojga i ustawia si je na przemian Pan, Pani? w kku. Nastpnie plsajc rozpoczyna si taniec w kko trzymajc si za rczki. Wodzirej w trakcie zabawy przerywa, co chwil taniec i pyta o poszczeglne czci ciaa np. rczki byy? na co biorcy udzia w zabawie odpowiadaj stosownie do sytuacji. Po kadym pytaniu nastpuje zmiana czci ciaa za ktr biorcy udzia w zabawie si trzymaj.
Uwaga!!! Zabawa raczej dla osb penoletnich :)

KONKURS TACA
Do konkursu staje kilka par. Wodzirej prowadzcy zabaw czsto dobiera sobie sdziw w postaci Pary Modej lub wiadkw. W zabawie wygrywa para, ktra najduej wytrwa na parkiecie.
W zalenoci od wersji tej zabawy moe ona przybra form siow, lub zrcznociow:
- w wersji siowej wodzirej zmusza partnerw do coraz trudniejszych figur, np.: z partnerk na rkach, w przysiadzie, itp.
- w wersji zrcznociowe taczcym daje si np. balon, ktry umieszczany jest midzy rnymi czciami cia taczcych. Para, ktra zgubi balon odpada.
- inna odmiana wersji zrcznociowej to taniec z marynark, w ktrym partnerzy na wybrany znak zamieniaj si marynark. Ostatnia para odpada.

KONKURS TACA Z BALONAMI
Zapraszamy do zabawy pi par, moe by wicej. Rozdajemy panom balony do nadmuchania.Pary umieszczaj? balony midzy sob na wysokoci ppka. Chodzi o to ktra para pierwsza cinie balonik tak eby pk, lecz nie wolno przy tym si dotyka (wolno tylko "napiera" na partnera), nie wolno opiera si o cian, balustrad itp. Zesp gra, dajemy znak do rozpoczcia zabawy. Wygrywa para, ktra zdusi balon, proponujemy przed zabaw? eby baloniki nie byy zbyt mocno nadmuchane (trudniej je przebi!).
Zabawa druga.
Zapraszamy wicej par, jeeli mamy do dyspozycji wicej balonw mog by wszyscy gocie.Kada pani przywizuje do obu ng po jednym nadmuchanym balonie. Zabawa polega na tym aby gocie nawzajem, podczas taca podeptali balony innych. Wygrywa ta para, ktra zostaje na parkiecie z "kompletem" lub ostatnim balonem.

POCIG
Zabawa organizowana jest z reguy tu przed oczepinami lub w trakcie zabawy weselnej.
Do zabawy naley zebra maksymaln ilo osb, ktre ustawiaj si jedna za drug "w wagoniki" nastpnie do muzyki jedzie pocig z daleka, zaczyna si taniec.
Wodzirej, co jaki czas przerywa taniec i oznajmia, do jakiej stacji, w jakim kraju gocie dojechali.
W kadym kraju obowizkowo naley odtaczy taniec narodowy, np.: we Francji KanKana, w Rosji Kazaczoka, w Wiedniu Walca itd.
Ilo krajw i utworw, zaley tylko od inwencji twrczej wodzireja, no i wytrzymaoci goci.

ZAKRCONY
Do tej zabawy niezbdny jest kijek np. od szczotki no i kilku odwanych.
Zasady zabawy s bardzo proste:
naley wypi setk wdki, przykadajc czoo do kijka obiec go 10 razy dookoa, a nastpnie szybciutko dobiec do oddalonej na drugim kocu sali Pary Modej, ktra trzyma nagrod.

WISTAKI
W tym konkursie niezbdna jest znajomo gwizdania. Uczestnicy dostaj do wypicia kieliszek 100 gram, po ktrego uprzednim oprnieniu musz zagwizda.
Zawartoci kieliszka powinna by drobno zmielona buka tarta.
Pierwszy, ktremu ta sztuka si uda dostaje nagrod.

KONKURS DYRYGENTURY I PIEWU
Moda Para staje na rodku sali tyem do siebie.Przed Pann Mod tworzymy chr zoony z goci i przyjaci z jej strony.Przed Panem Modym analogicznie.Panna Moda zaczyna dyrygowa swoim chrem, ktry piewa "Sto lat ". Po chwili tak samo Pan Mody dyryguje swoim chrem. Po konkursie orkiestra ogasza wynik, moe on by rny , w zalenoci od sytuacji.Potem "Gorzko, gorzko" i obydwa chry piewaj "Sto lat", a dyrygenci dyryguj.


ZABAWA W DWA KӣKA
Na rodku sali tworzymy dwa kka- panie w rodku, a panowie na zewntrz pa drugie ,wiksze koo.Oczywicie Para Moda rwnie moe uczestniczy w zabawie. Kka zaczynaj kry w przeciwnych kierunkach, w czasie kiedy gra muzyka. Kiedy muzyka przestanie gra, panie odwracaj si do panw i witaj si z nimi. Muzyka zaczyna gra i za chwil znw stop i tak samo kilka razy.Czasami Moda Para moe trafi na siebie, wtedy oczywicie " gorzko, gorzko!"

PROROKOWANIE POTOMSTWA
Prowadzimy zabaw z par modych.
Na rodku sali stawiamy dwa krzesa oparciami do siebie, na ktrych siadaj modzi, z reguy pani moda przodem do orkiestry.
Na umwiony znak odwracaj gowy w swoj stron.
Jeeli moda patrzy przez prawe rami bdzie chopiec, przez lewe ? dziewczynka, analogicznie Pan mody.
Natomiast jeeli odwrc si ? /moda w lewo , mody w prawo ? patrz na siebie / blinita. I tu zaczyna si zabawa analogicznie jak wczeniej z okreleniem pci. Modzi decyduj ile chc mie dzieci. Zabawa okraszona odpowiednim do nastroju na sali komentarzem gwarantuje wietn zabaw.

WYCIG CEBULEK
Do zabawy staje pi osb. Kadej z nich przywizujemy z tyu do szlufki na 30-40cm odcinku mocnej nitki cebul, jak najwiksz. Ustawiamy graczy w linii i wyznaczamy dystans, np 3m. Przed zawodnikami ustawimy pudeka, mae, najlepiej po zapakach. Zabawa polega na tym, aby ruchami bioder rozkoysa cebulki, ktrymi naley dopcha pudeka do mety. Zamiast cebuli mona uy marchewek? wicej zabawy i sugestywnych skojarze. eby byo mieszniej mona prosi ojcw pary modej, pana modego oraz wiadka. Zesp komentuje przebieg zabawy w wiadomy sposb.
Nieobowizkowe: Zwycizca musi zje swoj cebulk, popijajc alkoholem.

BUTELECZKA
Panu modemu zawizuje si oczy a na sznureczku (dugim do ziemi) uwizuje si np: dugopis i stawia si przed nim butelk.. moda ma za zadanie tak pokierowa modym aby trafi do butelki dugopisem.. jak ju trafi Wodzirej mwi tak: "i tak bdzie oto wygldaa noc polubna"

RBANIE SKARPETEK
Prosi si kilku panw na rodeczek:) gdzie stoj 3 krzeseka kae im si:
1. cign marynark(jeli jeszcze takow posiadaj):)
2. podwin rkawy koszuli
3 cign buty
4 cign skarpetki
5 podwin spodnie
6. trzeba pooy przed nimi desk do krojenia pooy na niej patyczek cienki ale dosyc dlugi dac do reki siekierk , i wytumaczy ze zostan im zawizane oczy i z zawizanymi oczami bd musieli "pociupa" patyczek jak najdrobniej wtedy wiemy im oczy zabieramy patyczek z deseczki i zamiast patyczka kadziemy na deseczce kadego pana jego wasn cignita niedawno skarpetk i w taki oto sposb bd ciupa swoje skarpetki .Jako nagrod przewanie pan ktry wygra i zrobi najwiksze dziury w swojej skarpecie niewiadomie dostaje nowa par skarpetek:)
TANIEC NA LECO
Wybiera si ok. 5 chtnych par (moe by wicej i nie koniecznie pary jako m i ona, mog by nawet obcy dla siebie ludzie) do konkursu taca. Dla kadej pary wybierzcie rodzaj muzyki ktr bd taczy, kada para osobno ( czyli ile par tyle odmian muzyki np. walc, rock, samba itd.) sdziami w konkursie s gocie ktrzy maj zrobi krg wok taczcych i w rytm muzyki dopingowa taczcych oklaskami, na kocu ogocie e taniec odbywa si bdzie na kocu!!!! oczywicie w pozycji lecej! Jedyne co potrzeba do tej zabawy to stary koc Do pary podchodzi prowadzcy kadzie na pododze kawaek (koca, przecierada lub obrusu) i musz ten taniec jaki wybrali odtaczy na leco. Potem para moda obdarowuje zwycizcw butelk wdki.

BALONIK
Wybieramy kilka chtnych par.
I po kolei mierzymy czas wszystkim parom, co nastpuje:
1a. Facet siada na krzeseku (krzeseko musi by mocne)
1b. Kladzie sobie balonik na kolanach
1c. Kobieta (partnerka) stoi kilka metrw dalej
1d. na sygna kobieta biegnie do faceta i musi tak mu usi na kolanach aby przebi balonik.
2a. Kobieta staje tyem do faceta ktry jest kilka metrw od niej.
2b. Kobieta trzyma balonik z tylu na poladkach
2c. na sygna facet podbiega do kobiety i musi ja tak "zapia" aby balonik pk
sumujemy czasy kobiety i faceta
jako zwycizcw wybieramy par ktra zrobia to najszybciej.
Polecam ? super zabawa gocie bardzo si z tego miej (i o to chodzi)

DMUCHANIE W BALONIK
Prosimy np. trzy pary, panie siadaj panom na kolanach. Bierzemy trzy baloniki i podczamy je do wyka od pompki do dmuchania materacy (to jest wanie ta inwestycja. Pompki panowie podkadaj sobie pod tyki. Na haso start gramy muzyczk, panowie musz wykonywa okrelone ruchy majc kobitki na kolanach aby napompowa jak najszybciej balonik, tak eby pk. Panie trzymaj balonik z wykiem. Podobno ubaw straszny

ZGNIATANIE BALONIKA
Zabawa dla min. 5 par. (najlepiej maestwa) -
Akcesoria: Balony w iloci odpowiadajcej liczbie par. 2 krzesa, przecierado lub cokolwiek na podog
Zabawa:
Obydwa krzeseka ustawiamy oparciami do siebie tak, aby pomidzy oparciami powsta przesmyk szerokoci ok 1m. Gramy jak skoczn melodi, podczas ktrej pary trzymajc si za rce przechodz jedna za drug midzy krzesekami. Zatrzymujemy nagle muzyk a para bdca w danej chwili w przesmyku zostaje potraktowana przez prowadzcego np. tak: Mona zapyta si co bd robi po powrocie do domu. Dowolnymi sposobami skierowa rozmow na "waciwe" tory i wrczy parze rednio nadmuchany balon (mocno nadmuchane szybko pkaj). Teraz maj pokaza jak to bdzie w domu, lecz bez uycia rk, w rnych pozycjach (najlepiej narzuconych przez prowadzcego) tak aby balon pk (np. na stojco ciskany pomidzy brzuchami). Muzyka towarzyszy uczestnikom a do pknicia balonu. Para ktra ju "to" robia odchodzi.

TANIEC W KӣECZKU
Wodzirej zaprasza do taca w keczku taczymy . Panowie okrcaj panie, panowie klkaj panie tacz wok panw i takie tam.. a eby byo sprawiedliwie to w pewnym momencie wodzirej kae uklkn paniom (panie myl ze teraz panowie bd taczy wkoo nich a wodzirej mwi: panowie staja naprzeciwko klczcych pa(muzyka cichnie) tak wanie panie chciayby podzikowa panom za taniec.

ROZPOZNAWANIE MODEJ-MODEGO
Zabawa typowo oczepinowa przeznaczona dla Pary Modej. Po oddaniu welonu i muszki Nowoecy maj pokaza czy si dobrze zdyli pozna w okresie narzeczestwa. Do konkursu przystpuje para moda i grupa osb pci obojga. Najpierw sadza si w rzdzie kilka Pa z Pann Mod w rodku a pan mody /z zawizanymi oczami/ ma j rozpozna po wymienionej czci ciaa. Najczciej rozpoznaje maonk po kolanie, ale zdarzaj si przypadki rozpoznawania po nosie, udach, lub biucie. Zabaw powtarza si a do rozpoznania osoby szukanej
Po odnalezieniu Panny modej role si zamieniaj Pan Mody siada wrd Panw na krzesekach, a zadaniem Pani Modej jest odnalezienie ukrytego maonka, rozpoznajc go po wymienionej czci ciaa. Najczciej w tym przypadku t czci ciaa jest nos, ale zdarzaj si przypadki gdzie rozpoznaje Pana modego po ppku, poladkach lub po pocaunku.

ROZBIERANIE DO BUTELKI
Zabawa wymagajca duo odwagi :). Na jednym kocu sali stawia si butelk alkoholu, na drugim kocu ustawiaj si zawodnicy. Na znak orkiestry zawodnicy zaczynaj ukada na pododze sznurek z ubra ktre maj na sobie. Wygrywa osoba ktra pierwsza uoy sznurek tak dugi eby sign do postawionej po drugiej stronie butelki.
Nie ma co ukrywa, dobrze jest mie wtedy na sobie duo ciuchw.:)

ZBIERANIE PIENIDZY
Tej zabawy chyba nikomu nie trzeba opisywa, ale dla formalnoci niech bdzie. Zabawa ma swoje miejsce najczciej po oczepinach. W zabawie bierze udzia Para Moda, wiadkowie i wszyscy chtni gocie. wiadkowie dostaj miseczki i siadaj sobie pod scen, Para moda rozpoczyna taniec. Gocie biorcy udzia w tej zabawie mog taczy tylko z Par Mod, aby zataczy z Panem lub Pani Mod naley uici opat u wiadkw. Zebrane pienidze para moda przeznacza na wzek dla swojego dziecka.
TANIEC W KӣECZKU DLA WSZYSTKICH
T zabaw najczciej organizuje si w trakcie wesela, ale mona spotka j w grupie zabaw oczepinowych. Do zabawy dobiera si dowolnie du grup osb pci obojga i ustawia si je na przemian Pan, Pani? w kku. Nastpnie plsajc rozpoczyna si taniec w kko trzymajc si za rczki. Wodzirej w trakcie zabawy przerywa, co chwil taniec i pyta o poszczeglne czci ciaa np. rczki byy? na co biorcy udzia w zabawie odpowiadaj stosownie do sytuacji. Po kadym pytaniu nastpuje zmiana czci ciaa za ktr biorcy udzia w zabawie si trzymaj.
Uwaga!!! Zabawa raczej dla osb penoletnich :)


TANIEC W KӣECZKU II
Zesp gra walca a wszyscy gocie tacz w duym kole. W czasie walca zesp nakazuje wykonywa nastpujce czynnoci:
- panowie bior na rce partnerk
- czymy si po dwie pary
- czymy si po nastpne dwie pary (czyli razem 4 pary)
- panie tacz w rodku k
- panowie api si mocno za rce
- panie siadaj na rkach i api panw za szyj
- panowie tacz w rodku k
- panowie odwracaj si i tacz z pani do ktrej si odwrcili
zatrzymujemy muzyk i partnerzy staj naprzeciw siebie a zesp w dalszym cigu nakazuje wykonywa dalsze czynnoci i wskazywa palcem
- moja gowa ? twoja gowa
- moje ucho ? twoje ucho
- mj nos ? twj nos
- moja broda ? twoja broda
- moja pier ? twoja pier
na koniec panowie klkaj na kolano i dzikuj swoim partnerkom za taniec.

TANIEC W KӣECZKU III
Zesp gra walca a wszyscy gocie tacz w duym kole. W czasie walca zesp nakazuje wykonywa nastpujce czynnoci:
- panowie bior na rce partnerk
- czymy si po dwie pary
- czymy si po nastpne dwie pary (czyli razem 4 pary)
- panie tacz w rodku k
- panowie api si mocno za rce
- panie siadaj na rkach i api panw za szyj
- panowie tacz w rodku k
- panowie odwracaj si i tacz z pani do ktrej si odwrcili
zatrzymujemy muzyk i partnerzy staj naprzeciw siebie a zesp w dalszym cigu nakazuje wykonywa dalsze czynnoci i wskazywa palcem
- moja gowa ? twoja gowa
- moje ucho ? twoje ucho
- mj nos ? twj nos
- moja broda ? twoja broda
- moja pier ? twoja pier
na koniec panowie klkaj na kolano i dzikuj swoim partnerkom za taniec.

KIJEK
Do tej zabawy niezbdny jest kijek np. od szczotki no i kilku odwanych. Zasady zabawy s bardzo proste: naley wypi setk wdki, przykadajc czoo do kijka obiec go 10 razy dookoa, a nastpnie szybciutko dobiec do oddalonej na drugim kocu sali Pary Modej, ktra trzyma nagrod.
MISECZKA
Wybieramy kilku odwanych facetw. Kadziemy na pododze miseczk lub taleyk .Para moda siada kilka(nacie) metrw od miseczki, moda trzyma szklaneczk i butelk popitki, a mody kieliszek i wdk. Kady z ochotnikw ma krci si wok miseczki 10 razy jedna rk dotykajc miseczki drug trzymajc na gowie. Po obiegniciu miseczki 10 razy ma biec do pary modej ,wypi kieliszek wdki i popitk. Jak ju wszyscy przejd zadanie para moda wybiera najlepszego dla ktrego nagrod jest ? zamiana szka, nalewaj do szklanki wdki, a do kieliszka popitki.
Bardzo fajny konkurs (chocia trzeba pilnowa aby si nie pozabijali jak biegn (do tej pory jak gramy nikt nie wymik i kady kto wygra zamian szka wypija jednym duszkiem szklane wdki)
Wszyscy gocie si miej i dobrze bawi przy tym.

TANIEC NA WYTRZYMAO
Do konkursu staje kilka par. Wodzirej prowadzcy zabaw czsto dobiera sobie sdziw w postaci Pary Modej lub wiadkw. W zabawie wygrywa para, ktra najduej wytrwa na parkiecie.
W zalenoci od wersji tej zabawy moe ona przybra form siow, lub zrcznociow:
- w wersji siowej wodzirej zmusza partnerw do coraz trudniejszych figur, np.: z partnerk na rkach, w przysiadzie, itp.
- w wersji zrcznociowe taczcym daje si np. balon, ktry umieszczany jest midzy rnymi czciami cia taczcych. Para, ktra zgubi balon odpada.
- inna odmiana wersji zrcznociowej to taniec z marynark, w ktrym partnerzy na wybrany znak zamieniaj si marynark. Ostatnia para odpada

ZMIANA MARYNAREK
Do konkursu mona prosi od 5-10 par. Panowie musz by ubrani w marynarki. Zesp gra skoczn, taneczn muzyk, pary tacz, kiedy skoczy nagle gra panowie z pomoc pa szybko zdejmuj marynarki, przekadaj rkawy na lew stron i zakadaj z powrotem. Ta para, ktra zrobi to jako ostatnia lub w ogle nie zdy ? odpada. Pozostae pary znowu tacz ? gdy zesp koczy gra (kilkanacie sekund muzyki) sytuacja si powtarza, tym razem przekadamy marynarki na praw stron. W ten sposb dochodzimy do finau. Cay czas zachcamy publiczno do dopingowania. Na jurora mona poprosi ktrego z goci. Nagrod funduje organizator ? gospodarz zabawy.

PRZEKADANIE JAJKA
1. wybieramy kilka par
2. facetw ustawiamy na krzesekach
3. kobietom stojcym pod krzesekami dajemy jajko i kaemy przekada na sygna od dou z jednej nogawki do drugiej
4. po tym Ustawiamy kobiety na krzesekach
5. facetom stojcym przy krzesekach dajemy po bananie i kaemy przeoy od dou sukienki do gry i wyjc przez dekolt-trzeba pamita ze jajko ma by surowe

ZABAWY NA OCZEPINY
W trakcie oczepin zawizujemy oczy panu modemu. Pani modej wrczamy 12 klamerek do prania, musi je powpina w rne miejsca na swojej garderobie. Potem przygrywaj?c zesp prosi Pana modego aby je znalaz!To samo mona zaproponowa wiadkom.
Kolejna zabawa.
Zapraszamy na rodek dwie pary, ktre cechuj si wyjtkowym poczuciem humoru. Zesp gra skoczn melodi a pary rywalizuj?, ktra najmieszniej zataczy. Wszystkie pozy, chwyty, figury s dozwolone. Gocie oklaskami oceniaj, ktra para ich rozbawia najbardziej.

DZIDZIUSIE
Dla kadej pary potrzebne bd nastpuj?ce akcesoria
- czapeczka? niemowlca (mona uszy)
- butelka ze smoczkiem (dla niemowlt)
- liniaczek
- grzechotka
- mog by pampersy (problem z rozmiarem, to jest opcja, ale z nimi jest mieszniej)
Panowie siedz na krzesach trzymaj?c rce z tyu, nie moga pomaga paniom. Panie prosimy na start, jak najdalej od panw. Nalewaj napj do butelek, zbieraj akcesoria i biegn w stron swoich partnerw. Zakadaj czapeczk, liniaczek, pampers ? i karmi swoich "dzidziusiw".Panie zachcaj (poganiaj) panw do szybszego picia grzechotk !Zwyciska para otrzymuj nagrod np. piwo, szampan, wdk, ew. kanapk na zagrych.

?RODZINNE STO LAT?
Po kilku pierwszych tacach, w czasie przerwy, prosimy ca rodzin pana modego o powstanie. Panowie nalewaj wdk, nastpnie caa rodzina piewa sto lat i pije za zdrowie rodziny pani modej. Dzikujemy rodzinie pana modego i o to samo prosimy rodzin pani modej. Pniej piewamy oglne sto lat dla pary modej. Jeeli wesele jest filmowane moemy umwi si z kamerzyst aby stan na podwyszeniu, tak aby obj cay parkiet a my prosimy goci po jakim wesoym tacu aby na nasze raz, dwa, trzy bardzo gono krzyknli w kierunku kamery swoje imi !

ZABAWA DLA WSZYSTKICH GOCI
Gocie tworz due koo. Wewntrz koa pozostaj Pastwo Modzi. Zesp gra melodi np.: walczyka i w momencie gdy przestanie gra Modzi staj tyem do siebie i na 1 2 3 odwracaj si do siebie, jeeli odwrc si w tym samym kierunku to cauj si i wybieraj sobie nowego partnera i caa zabawa trwa dalej z wiksz iloci par. Taczymy tak do momentu a wszystkie pary z koa bd taczyy ze sob.

DYSCYPLINY SPORTOWE
Pary losuj karteczki na ktrych s wypisane dyscypliny sportw:
-ywiarstwo Figurowe
-jazda konna
-walka karate
(mona jeszcze co wymyli)
pary maj zadanie zaprezentowa te dyscypliny (ubaw po pachy)

WYKRYWACZ KAMSTW
Para moda siada do siebie plecami a prowadzcy zadaje im pytania zaczynajce si od "kto" (np. kto z was czciej mwi "kocham ci"?). Panna i Pan Mody maj karteczk, na ktrej z jednej stony napisane jest "ja" a z drugiej "on" (wersja dla niej) lub "ona" (wersja dla niego). Po usyszeniu pytania kade musi odwrci karteczk z waciw wg niego odpowiedzi w stron "publicznoci". Jeli odpowiedzi s niezgodne ? karniaczek albo taniec.

PODAJ DALEJ
Zabawa czsto organizowana na pocztku wesela podobno pomaga szybciej pozna si wszystkim osobom znajdujcym si na przyjciu. Zabaw zaczyna Para Moda przekazujc sobie pocaunek, nastpnie pocaunek przekazywany jest dalej przez ca sal od jednego gocia do drugiego, a wrci do Pary Modej.

MUCHA I WELON INACZEJ
Pan mody musi odpi welon pani modej (liczy si czas np. 12 sekund.) i potem tyle razy musi pocaowa mod czyli 12 razy, a gocie mwi w ktre miejsce. Pani moda robi to samo
Bierze si stroik z gowy panny modej i chowa w bukiecie na stole, lub pod klap wodzireja albo pod krzesem. Przedtem wyprasza si panny z sali. W tym czasie gdy one szukaj gocie piewaj, eby nie podpowiada?
Inna wersja dla panw: staj w kole, Pan Mody podaje much i po kolei "idzie" z rk do rk tyle razy ile lat w sumie maj Modzi. Na kogo wypadnie na tego bc
Jeszcze jedna wersja: sadza si na stole i na krzele Pastwa Modych. Tacz wkoo nich panny i kawalerowie, gdy przestaje gra, musz si wdrapa na st. Facet na kolana Panny Modej, Kobieta na kolana Pana Modego. Oni zostaj now Par Mod.
Osoby ktre api welon siadaj na krzesach, i dziewczyn podnosz z krzesem panowie, a pana panie, jeli kto duo way jest miesznie.

SZNURKI I KLUCZYKI
Modzi wybieraj po 3 pary ze swoich rodzin. Pary staj naprzeciw siebie a dwch panw z orkiestry staje na kocach ze sznurkiem i przywizanym do jego koca kluczykiem.. zadanie polega na szybkim przewleczeniu sznurka przez wszystkie osoby przez swoje ubrania ? panie od gry a panowie od dou. potem kto pierwszy cay sznurek wycignie
DRUGA TWARZ
T zabaw czsto czy si z innymi zabawami tak aby obie osoby w parze miay moliwo si wykaza. Tak wic wybieramy cztery pary, do zabawy naley przygotowa dwie pary poczoch. Panowie siadaj na krzesekach, a Panie zakadaj Panom poczochy na gowy. Para moda wystpuje w roli jury i ma za zadanie wybra najzabawniejsz twarz wesela. Zabawa polega na tym e Panie kolejno zdejmuj panom poczoszki z twarzy cignc za wzeek zawizany na kocu kadej poczoszki. :) REWELACJA !!!